Tìm kiếm
Filters
Đóng

Chứng Nhận Sản Phẩm Maymom

Quy chuẩn:

Máy hút sữa và phụ kiện máy hút sữa được coi là thiết bị y tế vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng, bởi vậy Maymom thường xuyên tiến hành kiểm định chất lượng sản phẩm.

Chúng tôi tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1:2005 của Châu Âu về kiểm định thiết bị y tế; tiêu chuẩn của Tập đoàn khoa học an toàn toàn cầu Underwriters Laboratories (UL); tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu 93/42/EC; tiêu chuẩn của Cục quản lý Dược Phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và tiêu chuẩn MHRA's Guidances của Vương Quốc Anh.

Báo cáo kết quả cho thấy, sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn khắt khe và cao nhất trên toàn cầu, an toàn tuyệt đối cho ngưởi sử dụng.

Báo cáo:

Dây hút sữa không tiếp xúc trực tiếp với sữa mẹ, nhưng Maymom vẫn tiến hành kiểm định định kỳ. Mỗi lô sản xuất đều được kiểm định bởi các tổ chức chuyên nghiệp, độc lập và uy tín SGS SA và InterTek. Chúng tôi tuân thủ theo quy định 2008/39/EC (2002/72EC) và 2008/39/EC.

Van trắng (silicone): kiểm định theo tiêu chuẩn của Cục quản lý Dược Phẩm và Thực Phẩm FDA Mỹ cho các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm 21 CFR 177.2600.

Van vàng và bộ Phễu liền cổ nối (nhựa): kiểm định theo tiêu chuẩn của Cục quản lý Dược Phẩm và Thực Phẩm FDA Mỹ cho các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm 21 CFR 177. 1520 và tiêu chuẩn Châu Âu CE.

Adapter điện: kiểm định theo tiêu chuẩn của Cục quản lý Dược Phẩm và Thực Phẩm FDA Mỹ và Canada cUL cho các thiết bị điện và điện tử 81GJ E135856.

Adapter dùng trên xe ô tô: kiểm định theo tiêu chuẩn của Cục quản lý Dược Phẩm và Thực Phẩm FDA Mỹ và Canada cUL cho các thiết bị điện và điện tử 81GJ E135856.

Báo cáo kiểm định trong vòng 9 năm được thể hiện đầy đủ ở bảng dưới đây. Chúng tôi làm những điều đúng đắn, công khai, minh bạch, để mang lại sự an toàn và an tâm khi sử dụng cho bạn!

Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Ngày Sản Xuất Mã Lô Hàng

Báo Cáo Kiểm Định

MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 07, 2009 0001 SGS CY/2009/80201
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 04, 2010 0002 SGS CY/2010/10027
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 04, 2010 0001 (uses same batch of tubing and adapters as M001B0002) SGS CY/2010/10027
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 19, 2010 0003 SGS CY/2010/51107
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Sept 23 2010 0001 SGS CY/2010/91647 CY_2010_B1693 (BPA FREE)
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela Nov 16, 2010 0001 THJ018292701CY_2010_B1693 (BPA FREE)
MA01 + MA02 Van trắng + van vàng máy hút sữa Medela Nov 16, 2010 0001 (valve uses M004B0001, membrane uses M003B0001) SGS CY/2010/91647 (FDA silicone)THJ018292701 (FDA PP) CY_2010_B1693 (BPA FREE)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 20, 2011 0005 CY_2011_21099
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Feb 25, 2011 0005-1 CY_2011_21099
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 5, 2011 0006-1 CY_2011_41387 CY_2011_41386 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 31, 2011 0006-2 CY_2011_41387 CY_2011_41386 (BPA free)
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Mar 7, 2011 0002 CY_2011_32291(BPA free)
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela Mar 8, 2011 0002 THJ019541801(FDA PP), CY_2011_32291(BPA free)
M006 Adapter điện Mar 2011 0001 UL certified 81GJ  E135856
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Mar 12, 2011 0002 (valve uses M0004B0002, membrane uses M0003B0002) CY_2011_32291(BPA free), THJ019541801(FDA PP)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 25, 2011 0006-3 CY_2011_41387 CY_2011_41386 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 23, 2011 0006 CY_2011_41387 CY_2011_41386 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jun 15, 2011 0007 CY_2011_70432CY_2011_41386 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 7, 2011 0007-1 CY_2011_70432CY_2011_41386 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 11, 2011 0007-2 CY_2011_70432CY_2011_41386 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 15, 2011 0007-3 CY_2011_70432CY_2011_41386 (BPA free)
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Aug 8, 2011 0003 CY_2011_81388(FDA) CY_2011_82905(BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 20, 2011 0008 CY_2011_82904
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 22, 2011 0008-1 CY_2011_82904
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela Aug 25, 2011 0003 THJ022216601(FDA)CY_2011_82905(BPA free)
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Aug 25, 2011 0003  (valve uses M0004B0003, membrane uses M0003B0003) CY_2011_82905(BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 09, 2011 0008-2 CY_2011_82904
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 10, 2011 0008-3 CY_2011_82904
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Oct 05, 2011 0004 CY_2011_A0682
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Oct 15, 2011 0005 CY_2011_A1127,CY_2012_81499(BPA)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump reserved 0008-4 CY_2011_82904
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 01, 2011 0008-5 CY_2011_82904
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 9, 2012 0001 CY_2012_22148
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 9, 2012 0001-1 CY_2012_22148
M006 Adapter điện 12V NOV 4 2011 0002 UL certified 81GJ  E135856, cUL and FCC
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 25, 2011 0008-6 CY_2011_82904
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Nov 27, 2011 0004 (valve uses M0004B0004, membrane uses M0003B0005) CY_2011_A1127(FDA)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Dec 05, 2011 0001 (or M001Batch0008-7) CY_2011_82904
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 06, 2012 0009 CY_2012_10697
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 06, 2012 0009-1 (use same tubing and connector as M001B0009) CY_2012_10697
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 21, 2012 0008-8 CY_2011_82904
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela Feb 17, 2012 0005 THJ024528901,CY_2012_81499(BPA)
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa máy Medela Feb 22, 2012 0005 (valves uses M0004B0005, membrane uses M00030005) THJ024528901(FDA) Physical testingCY_2012_81499(BPA)
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Feb 22, 2012 0006 CY_2012_22147
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Mar 27, 2012 0001 CY_2012_51079
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela  Lactina, Symphony, và Pump Mar 27, 2012 0001 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 5, 2012 0009-1 CY_2012_10697
M008 Adapter dùng trên oto 12V May 5, 2012 0002 in preparation
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 20, 2012 0010 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jun 3, 2012 0009-2 CY_2012_10697
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jun 6, 2012 0010-2 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jun 17, 2012 0010-3 CY_2012_51079
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Jul 6, 2012 0002 (0001-1) CY_2012_51079
M002 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jul 7, 2012 0009-1 (use same tubing and connector as M001B0009) CY_2012_10697
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Jun 1, 2012 0001-1 CY_2012_51079
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Jun 11, 2012 0001 CY_2012_80210
M009-9V Adapter dùng trên oto 9V Jul 10, 2012 0001 UL/cUL E316005
M006 Adapter điện 12V Jul  2012 0003 UL certified 81GJ  E135856, cUL and FCC
M007-9V Adapter điện 9V Jul  2012 0001 UL certified 81GJ  E135856, cUL and FCC
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela Jul 09, 2012 0006 THJ026709401(FDA)CY_2012_B0679 (BPA free)
S004 Van vàng/ xanh máy hút sữa SpeCtra  Jul 09, 2012 0001 THJ026709401(FDA)
S001 Dây hút máy hút sữa SpeCtra Jul 10, 2012 0001 in preparation
MT12 Dây hút máy hút sữa Medela Freestyle Jul 10, 2012 0001 CY_2012_81500
MA03 Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela July 0001 THJ028554901 (FDA PP) CY_2012_B0679(BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump July 15, 2012 0011 CY_2012_71382
MT10

Dây hút máy hút sữa Medela Pump July 16, 2012 0010-4 CY_2012_51079
MT10

Dây hút máy hút sữa Medela Pump July 20, 2012 0011-1 CY_2012_71382
S005-2V4M Van trắng + Van vàng máy hút sữa SpeCtra July 26, 2012 0001(S0004B0001+M003B0006) CY_2012_22147THJ026709401(FDA)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Aug 8, 2012 0001-2 CY_2012_51079
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Aug 8, 2012 0001-1 CY_2012_80210
MT12 Dây hút máy hút sữa Medela FreeStyle Aug 23, 2012 0001-1 CY_2012_81500
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 25, 2012 0010-7 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 25, 2012 0012 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 30, 2012 0010-8 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 5, 2012 0002 (or 0010-9) CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 15, 2012 0011-2 CY_2012_71382
MT11  Dây hút máy hút sữa Medela Swing Sept 19, 2012 0001-3 CY_2012_51079
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Sept 20, 2012 0001-3 CY_2012_80210
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Sept 11, 2012 0007 CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2012_B0680(silicone FDA)
MA02 Van trắng + van vàng máy hút sữa Medela Sept 23, 2012 0005-1 (valves uses M004B0005, membrane uses M003B0007) THJ024528901(FDA) Physical testingCY_2012_B0679 (BPA free) CY_2012_B0680(silicone FDA)
MA03 Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela Sept 25, 2012 0001-1 THJ028554901 (FDA PP) CY_2012_B0679(BPA free)
MA01 + MA02 + MA03 Phễu liền cổ nối + Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela  Sept 25, 2012 0001-1 THJ028554901 (FDA PP) THJ026709401(FDA)CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2012_B0680(silicone FDA)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sep 25, 2012 0011-3 CY_2012_80210
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 1, 2012 0011-4 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 1, 2012 0012-1 CY_2012_71382
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Oct 5, 2012 0001-2 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 14, 2012 0011-4 CY_2012_71382
MT12 Dây hút máy hút sữa Medela FreeStyle Oct 15, 2012 0001-2 CY_2012_81500
MA03 Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela Oct 20, 2012 0001-2 THJ028554901 (FDA PP) CY_2012_B0679(BPA free)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Oct 24, 2012 0001-4 CY_2012_80210
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Oct 25, 2012 0001-5 CY_2012_80210
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 25, 2012 0011-5 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 1, 2012 0011-6 CY_2012_71382
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Nov 1, 2012 0007-1 (wj) CY_2012_B0680(silicone FDA) CY_2012_B0679 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 5, 2012 0011-7 CY_2012_71382
MA03 Phễu liền cổ  nối máy hút sữa Medela Nov 7, 2012 0001-3 THJ028554901 (FDA PP) CY_2012_B0679(BPA free)
MA01 + MA02 + MA03 Phễu liền cổ nối + Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Nov 15, 2012 0001-2 THJ028554901 (FDA PP) THJ026709401(FDA)CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2012_B0680(silicone FDA)
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Nov 20, 2012 0001-3 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Nov 25, 2012 0001-6 CY_2012_80210
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Dec 1, 2012 0001-4 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Dec 10, 2012 0012-2 CY_2012_71382
MT12 Dây hút máy hút sữa Medela FreeStyle Jan 1, 2013 0001-3 CY_2012_81500
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Dec 25, 2012 0001-7 CY_2012_80210
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Dec 25, 2012 0011-8 CY_2012_71382
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Jan 21, 2013 0001-4 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Feb 1, 2013 0011-10 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Feb 20, 2013 0013 CY_2013_10993 (BPA free) CY_2013_10981(CE food container)
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Jan 22, 2013 0008 (tz) CY_2013_11858 FDA
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 25, 2013 0011-9 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 1, 2013 0005-3 CY_2011_21099
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Feb 17, 2013 0001-8 CY_2012_80210
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 11, 2013 0011-10 CY_2012_71382
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Mar 15, 2013 0006 (valves uses M004B0005, membrane uses M003B0007) THJ024528901(FDA) Physical testingCY_2012_B0679 (BPA free) CY_2012_B0680(silicone FDA)
M013 Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Mar 22, 2013 0002 (same as M002-lsp, b0001) CY_2012_51079
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Mar 20, 2013 0007 (valves uses M004B0005, membrane uses M003B0008) THJ024528901(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MA01 + MA02
Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela

Mar 25, 2013 0007-1 (valves uses M004B0005, membrane uses M003B0008) THJ024528901(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Mar 29, 2013 0001-10 CY_2012_80210
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 1, 2013 0011-12 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 15, 2013 0012-3 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 25, 2013 0011-13 CY_2012_71382
MT12 Dây hút máy hút sữa Medela FreeStyle  May 1, 2013 0003 in preparation
A008 Adrapter điện 12V Apr 20, 2013 0001 in preparation
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Apr 25, 2013 0008 (valves uses M004B0005, membrane uses M003B0008) THJ024528901(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Apr 25, 2013 0001-5 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 14, 2013 0001-2 CY_2012_22148
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jun 01, 2013 0011-16 CY_2012_71382
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Jun 2, 2013 0001-5 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jun 05, 2013 0011-18 CY_2012_71382
NA Bulk tubing for M001, M002, M010, M011 May, 2013 May2013 BPA FREE THJ031625401
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump July 1, 2013 0003 (or M001-0011-20) BPA FREE THJ031625401
MT13 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Maxi July 7, 2013 0001 BPA FREE THJ031625401
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela July 3, 2013 0006-1 THJ026709401(FDA)CY_2012_B0679 (BPA free)
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela July 3, 2013 0009 (valves uses M004B0006-1, membrane uses M003B0008) THJ026709401(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Jul 10, 2013 0001-6 CY_2012_51079
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Jul 10, 2013 0009-1 (valves uses M004B0006-1, membrane uses M003B0008) THJ026709401(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 1, 2013 0011-20 CY_2012_71382
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Aug 10, 2013 0001-6 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 10, 2013 0012-4 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 15, 2013 0011-21 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Aug 15, 2013 0002 CY_2012_51079 (EC migration) THJ031625401 (BPA free)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Aug 15, 2013 0002 CY_2012_51079 (EC migration) THJ031625401 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 15, 2013 0011-22 CY_2012_71382
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela Sept 20, 2013 0008-1 (tz) CY_2013_11858 FDA
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela Sept 20, 2013 0006-2 THJ026709401(FDA)CY_2012_B0679 (BPA free)
MA03 Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela size 21,24,25,27,30 Sept, 2013 NA THJ028554901 (FDA PP) THJ026709401(FDA)CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2012_B0680(silicone FDA)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 20, 2013 0011-23 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 1, 2013 0011-24 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Oct 10, 2013 0001-7 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 20, 2013 0011-25 (BC) CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 20, 2013 0011-26 (AB) CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Nov 10, 2013 0001-8 CY_2012_51079
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela  Sept 25, 2013 0009-2 (valves uses M004B0006-1, membrane uses M003B0008) THJ026709401(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 20, 2013 0011-27 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Dec 12, 2013 0001-9 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 1, 2014 0011-28 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 15, 2014 0012-5 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 20, 2014 0011-29 (EH) CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 3, 2014 0011-30 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 6, 2014 0011-31 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Mar 6, 2014 0001-10 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 10, 2014 0011-32 CY_2012_71382
MT13 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Maxi Apr 15, 2014 0003 BPA FREE THJ031625401
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 22, 2014 0012-6 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Apr 25, 2014 0003 CY_2012_51079 (EC migration) THJ031625401 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 1, 2014 0011-33 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing May 9, 2014 0001-11 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 28, 2014 0012-7 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jul 10, 2014 0011-34 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jul 15, 2014 0012-8 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Jul 20, 2014 0001-12 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 06, 2014 0011-35 (BR) CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Aug 06, 2014 0004 CY_2012_51079 (EC migration) THJ031625401 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 1, 2014 0012-9 CY_2012_71382
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Sept 2, 2014 0001-9 CY_2012_51079
M013-mini Dây hút máy hút sữa Medela mini Sept 3, 2014 0002-1 (same as M002-lsp, b0001) CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 06, 2014 0011-36 (EH,8k) CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 17, 2014 0011-37 CY_2012_71382
MT12 Dây hút máy hút sữa Medela  FreeStyle Oct 1, 2014 0003-4 CY_2012_81500
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 1, 2014 0001-3 CY_2012_22148
MT13 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Maxi Oct 1, 2014 0003-1 (2k) BPA FREE THJ031625401
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 3, 2014 0012-10 CY_2012_71382
MA03 Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela Oct 3, 2014 0012-10 THJ039602701 (PP FDA)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Oct 10, 2014 0001-13 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Oct 24, 2014 0011-38 (EH,10k) CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 3, 2014 0012-11 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Dec 12, 2014 0005 CY_2012_51079 (EC migration) THJ031625401 (BPA free)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Dec 18, 2014 0001-13 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Dec 15, 2014 0012-12 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Dec 26, 2014 0011-39 CY_2012_71382
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Lactina, Symphony, và Pump Dec 26, 2014 0001-10 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 6, 2015 20150106 CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 5, 2015 0011-40 (AB, BC) CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Mar 10, 2015 0011-41  CY_2012_71382
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Mar 10, 2015 20150310 (valves uses 201503, membrane uses 201503) THJ026709401(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Mar 10, 2015 0001-14 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 2, 2015 0011-42 (eh)  CY_2012_71382
MT12 Dây hút máy hút sữa Medela FreeStyle Apr 2, 2015 0003-5 CY_2012_81500
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 2, 2015 0012-13 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Apr 3, 2015 0005-1 CY_2012_51079 (EC migration) THJ031625401 (BPA free)
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Apr 3, 2015 20150310 (valves uses 201503, membrane uses 201503) THJ026709401(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Apr 15, 2015 0011-43 (UPC)  CY_2012_71382
MA02 Van vàng máy hút sữa Medela Apr 30, 2015 201504 CY_2013_11858 FDA
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 05, 2015 0011-44 (EH 10k)  CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump May 21, 2015 0012-14 (EH 8K) CY_2012_71382
A001/A002 Dây hút máy hút sữa  Ameda  Jun 1, 2015 Lot 201506 in prep
M001 Dây hút máy hút sữa Medela Pump June 20, 2015 0011-45 (EH 10k)  CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Jun  10, 2015 0001-15 CY_2012_51079
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing July 1, 2015 0005-2 CY_2012_51079 (EC migration) THJ031625401 (BPA free)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jul1, 2015 0012-15 (EH 8K) CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jul 1, 2015 20150701 CY_2012_71382
M002-LSP Dây hút máy hút sữa Medela Pump Lactina, Symphony, và Pump Jul 25, 2015 0001-11 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Aug 1, 2015 0011-46 (EH 10k)  CY_2012_71382
MT13 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Maxi Aug 3, 2015 0003-3 BPA FREE THJ031625401
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 7, 2015 20150907 CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Sept 11, 2015 0001-16 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Sept 15, 2015 0011-47 (EH 10k)  CY_2012_71382
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 1, 2015 20151101 CY_2012_71382
MA01 + MA02 Van trắng + Van vàng máy hút sữa Medela Nov 15, 2015 20151115 (valves uses 201503, membrane uses 201503) THJ026709401(FDA)  CY_2012_B0679 (BPA free) CY_2013_11858(silicone FDA)
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Nov 15, 2015 0001-17 CY_2012_51079
MA02 Van trắng máy hút sữa Medela Nov 15, 2015 201511 CY_2013_11858 FDA
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Nov 15, 2015 0011-48 (EH 10k)  CY_2012_71382
MT11 Dây hút máy hút sữa Medela Swing Nov 25, 2015 0001-18 CY_2012_51079
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Jan 10, 2016 0011-49 (EH 10k)  CY_2012_71382
PVC tubing, California Pro 65 compliant PVC Tubing for M001, M002, M010, M011, M013, M015 Feb 2017 2017-02-J THJ058356501 (Pb, Phthalates, DEHP, BPA free) THJ058356502  (Heavy metal, RoHS)
M009-cc-12V2A Adrapter điện trên oto 12V Feb 2017 Feb 2017 B1703TR8100F (FCC M009-cc-9V2A (FCC certificate)
MT10 Dây hút máy hút sữa Medela Pump Feb 2016 0012-01 (EH 10k)  THJ058356501 (Pb, Phthalates, DEHP, BPA free) THJ058356502  (Heavy metal, RoHS)

MP016-Bt-150.t, MP016-Bt-150.st, M016-BT-150 (Clear, semitransparent), MP016-C.y, X117-Rr, M017-R

Bình sữa Maymom 150ml 2016 2016

Pb, CPSIA, Phthalates, FDA-PP, BPATHJ057573701, RoHS Heavy Metal THJ057573702

MA01

Van trắng máy hút sữa Medela 2016 2016

(EU) No. 10/2011, bpa migrationTWNC00587136

A012-F22, A012-F25, A012-F28, A012-F31M012-F15, M012-F17, M012-F19, M012-s, M012-F22, M012-F,M012-mF, M012-F26, M012-LF, M012-F29, M012-xLF, M012-F34, M012-F36

A012M-F22, A012M-F25, A012M-F28

S012p-F15, S012p-F17, S012p-F19, S012p-sF, S012p-F22, S012p-F, S012p-mF, S012p-F26, S012p-LF, S012p-F29, S012p-xLF, S012p-F34, S012p-F36, S012p-F15, S012p-F17

XP024-sBfp, X024-LBfp, XP024-Bfp

Phễu liền cổ nối Medela, spectra và backflow protectors 2017 2017

(EU) No. 10/2011, Migration bpaTWNC00587139

MA01

Van trắng máy hút sữa Medela 2016 2017 (EU) No. 10/2011, Migration bpaTWNC00587137
MA02 + MA03 Van vàng + Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela 2017 2017 (EU) No. 10/2011, Migration bpaTWNC00587138

M017-R, AP002-C, AP002-T

Phụ kiện máy hút sữa Ameda  2017 2017 (EU) No. 10/2011, Migration bpaTWNC00587140

MA05

Trợ ti 2017 2017

Pb, cpsia, FDA, BPA, Phthalate EC migrationTWNC0058714101 RoHS TWNC0058714102

PP016-Th.b, PP016-wBt-280, PP016-wBt-140 Bình sữa cổ rộng 2016 2016 Pb, cpsia, FDA, BPA, Phthalate THJ057573401, RoHS THJ057573402
XP016-sO, MP017-O Khớp nối  same material as A005-D.t, A003-U 2016 (EU) No. 10/2011, Migration bpaTWNC00587137

F012-i21, XP028-2Sc, P005.2G-D

Trợ phễu 2016 2016 Pb, cpsia, FDA, BPA, Phthalate THJ057573501, RoHS THJ057573502
MA03 Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela các size 2017-03 2017 Autoclave,reports\TWNC00596197 autoclave.pdf
MA03 Phễu liền cổ nối máy hút sữa Medela  2017-03 2017 PP US FDA after autoclave,reports\TWNC00596198 1520 after autoclave.pdf
MT10 + MT11+ MT12 +  MT13 Dây hút máy hút sữa Medela PVC 2018-05 2018 THJ069683201.pdf

RoHS, BPA free, DEHP free

MA02 Van màu cam máy hút sữa Medela 2018-05 2018 BPA free, EU, FDA THJ069682601
MA02 Van màu trằng máy hút sữa Medela 2018-05 2018 BPA Free, EU, FDATHJ069683101
MA01 Van trắng máy hút sữa Medela 2018-06 2018 (EU) No. 10/2011, bpa migration, FDATWNC00709758